Психология.

Учасники проекту від НТУ

rector_2

Дмитриченко Микола Федорович – керівник проекту, ректор Національного транспортного

університету, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

“Виробництво, ремонт та матеріалознавство” , e-mail: dmitrichenko@ntu.edu.ua

prorector3

Дмитрієв Микола Миколайович – відповідальна особа, перший проректор – проректор з наукової роботи

Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

аеропортів, e-mail: Dmitriev@ntu.edu.ua

gricshuk

Грищук Олександр Казимирович – Проректор з навчальної роботи Національного

транспортного університету, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри “Автомобілі”,

e-mail: gryshchuk@ntu.edu.ua

 Tkachenko

Ткаченко Валентина Андріївна – менеджер проекту, начальник навчально-методичного

відділу, доцент кафедри транспортного права та логістики, e-mail: tva-ntu@ukr.net

kaf_08_1

Данчук Віктор Дмитрович – Декан факультету транспортних та інформаційних технологій,

завідувач кафедри електроніки та обчислювальної техніки, доктор фізико-математичних наук,

професор, e-mail: vdanchuk@ukr.net

 

%d0%9b%d1%8f%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b91

Лясковський Віктор Петрович – начальник Міжнародного освітянського центру інформаційних

технологій НТУ (МОЦІТ), кандидат технічних наук, доцент, e-mail: lvp@ntu.edu.ua

1 (1)

Корольова Оксана Іванівна – доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, кандидат економічних

наук, e-mail: korolova1408@gmail.com

 

Reingraff1

Покотілов Микола Костянтинович – веб-майстер, інженер-програміст

Міжнародного освітянського центру інформаційних

технологій НТУ (МОЦІТ), аспірант кафедри електроніки та обчислювальної техніки,

e-mail: minas-tirit@bigmir.net