Психология.

Науково-дослідна робота університету

Науково-дослідна робота університету в минулому році була спрямована

на виконання наукових досліджень, передбачених тематичним планом

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт на 2013 рік.

В університеті проводиться постійна робота з максимальної концентрації

наявного потенціалу на найважливіших напрямках науки і техніки. З цією

метою в університеті на основі Закону України “Про пріоритетні напрями

розвитку науки і техніки”, нормативних документів МОН України сформовані

і затверджені пріоритетні напрями наукової діяльності на 2013 рік.

Тому, усвідомлюючи нагальну необхідність адаптації транспортного та

дорожньо-будівельного комплексів України до ринкових умов господарювання,

університет здійснив ряд заходів з структурної перебудови організації,

планування і проведення наукових досліджень.

Структурна реорганізація позитивно вплинула на організацію та проведення

наукових досліджень, внаслідок чого суттєво змінилась ефективність наукових

досліджень та підвищилась їх результативність.

Одним з основних напрямів діяльності університету є науково-дослідна робота,

що проводиться з метою забезпечення розвитку фундаментальних та прикладних

досліджень з використанням багатоканального фінансування (у тому числі і

можливостей, які надає входження України в Європейський науково-освітянський простір);

пошук нових форм наукової співпраці з установами, організаціями і підприємствами;

розвиток науково-дослідної та інованійної діяльності викладачів, співробітників та

студентів унверситету.

Серед головних завдань, що стоять перед університетом в цьому напрямку є:

  • забезпечення органічної єдності змісту освітянських програм та програм

наукової діяльності;

  • виконання конкурентноспроможніх наукових розробок і впровадження їх у

навчальний процес та виробництво;

  • всебічне залучення молодих вчених і студентів щодо виконання наукових

досліджень та розвитку університетьскої науки.