Психология.

Дистанційний захист магістерських робіт

У 2013 році вперше в Україні був проведений захист 4-х

випускних магістерських робіт у режимі відео-конференції

(2 – роботи з кафедри «Двигуни та теплотехніка» нашого університету

та 2 – з кафедри «Автомобілі» ХПІ). Це надало можливість ректорату,

провідним фахівцям з НТУ, ХПІ, Конструкторського бюро з двигунобудування

в м. Харків брати безпосередню участь у захисті, ставити запитання

магістрантам і одержувати їхні відповіді в режимі он-лайн. Таке залучення

нових інноваційних технологій сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів

та зменшенню витрат часу на захисти міжвузівських комплексних дипломних

проектів за участю широкого кола слухачів та експертів.