Психология.

Виконання проектів TEMPUS

Отримати вагомі результати при виконанні проектів TEMPUS в Національному транспортному

університеті дозволили:

•розвинута сучасна комп’ютерна база, що передбачає розвиток та впровадження багатофункціональної

інтегрованої комп’ютерної мережі, яка розвивається і удосконалюється в єдиному інформаційному

просторі з Українською науково-освітньою телекомунікаційною мережею ”Уран” та інформаційними

ресурсами пан-Європейської науково-освітньої мережі GEANT 2. Така інтеграція до європейського

інформаційного простору дає можливість працювати в режимі Online з інформаційними ресурсами,

з різними вітчизняними та зарубіжними закладами освіти, підприємствами і міжнародними

організаціями;

•розвинута дистанційна форма освіти в рамках Болонського Процесу;

•модернізована та удосконалена платформа «Прометей»;

•створення українського національного порталу, передбаченого проектом “Мережева розробка

курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики в Україні “VETLOG”

який тривав три роки. Консорціум проекту складали два європейські університети (Університет

м. Падерборн, Німеччина і Університет економіки та бізнес адміністрування , м. Відень, Австрія) та три

українські університети (Національний транспортний університет, Київ, Одеська національна морська

академія, м. Одеса та Приазовський державний технічний університет м. Маріуполь. Глобальні цілі

проекту передбачали: підтримку національних програм України шляхом тісної співпраці між

університетами і підприємствами України при розробці і проведенні курсів з підвищення кваліфікації

фахівців і керівних кадрів в області транспорту і логістики; набуття європейського досвіду і методів

електронного і дистанційного навчання у вузах України. За результатами виконання проекту:

сформована коопераційна структура співпраці з підтримуючими організаціями; підприємствами-

партнерами українських університетів був визначений і затверджений перелік тем модулів

E-Learning для розробки дистанційних курсів підвищення кваліфікації відповідно до потреб

ринку праці; за рахунок траншів обладнання модернізована дистанційна платформа «Прометей»;

розроблено 8 дистанційних курсів для підвищення кваліфікації в сфері менеджменту і логістики;

загалом більше 600 слухачів пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації та отримали

сертифікати.

В рамках проекту укладено договір про наукове співробітництво у сфері менеджменту і логістики між

Національним транспортним університетом та Віденським університетом економіки і бізнес

адміністрування. Вагомим результатом проекту VETLOG стала монографія «Мережева розробка

курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики в Україні» під редакцією

К.Розенталя, Р.Фортмюллера, М. Дмитриченка, М. Дмитрієва, В. Волошина, М. Миюсова.