Психология.

Суть проекту (продовження)

< Назад

Важливою особливістю сучасного вищого навчального закладу являється, крім

теоретичної фундаментальної підготовки студентів, залучення їх до науково-дослідницької

практичної діяльності. В майбутньому їм буде простіше адаптуватися до вимог

конкурентного ринку праці. Це повинно бути головною мотивацією будь-якого

випускника вищої школи. (Рис. 3.).

 

 3333

Рис.3. Головна мотивація студентів

 

Залучення всіх студентів і аспірантів до розробок та досліджень має бути обов’язковою

умовою процесу навчання з метою створення науково-технічного потенціалу сучасних

випускників. Участь студентів в науково-технічному процесі, як складовою частиною

освітнього процесу, дозволяє готувати сучасні кадри, здатні до інноваційної діяльності

та вирішенні нестандартних завдань.

Результати наукових досліджень і впровадження нових технологій є надійною та

сучасною навчальною базою для створення освітніх програм студентів і аспірантів,

а підготовлені за цими програмами фахівці зможуть успішно вирішувати питання

впровадження і розвитку нових технологій на високому професійному рівні в будь-якій

сфері діяльності. Виходячи з цього зростає роль вищих навчальних закладів у створенні

і розвитку інноваційних технологій.

Сучасна освіта має базуватися на новітніх знаннях, дослідженнях і розробках, які

дадуть можливість сформувати наукомістку базу знань для теоретичної та практичної

підготовки студентів та аспірантів.(Рис.4).

 

 4444

Рис. 4. Базові елементи сучасної освіти

Читати далі >

< Назад