Психология.

Суть проекту

 

ТРИКУТНИК ЗНАНЬ – РУШІЙНА СИЛА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 

Відомо, що будь-яке сучасне суспільство сьогодні не може динамічно прогресувати

без активного розвитку освіти, наукових досліджень і впровадження інноваційних

технологій в діяльність людства.

Економічний потенціал держави визначається не стільки природними ресурсами і

дешевою робочою силою, а інтелектуальною нацією, яка володіє сучасними

інноваційними технологіями. Центрами підготовки інтелектуального потенціалу

будь-якого суспільства є вищі навчальні заклади (ВНЗ). ВНЗ стають основними

учасниками та організаторами освіти, наукових досліджень та інноваційних

технологій. (Рис. 1.).

 

1111 

Рис. 1. Основні складові інтелектуального потенціалу ВНЗ

 

Актуальним питанням на сьогодні для будь-якого університету є концентрація

науково-дослідних ресурсів для вирішення цих важливих складових.

  Для цього при вищих навчальних закладах формуються тимчасові творчі колективи

із співробітників різних підрозділів не тільки самого університету, а й

науково-дослідних і науково-технологічних центрів і технопарків. Це і є головна особливість

сучасного університету.(Рис.2.).

  2222

Рис. 2. Структура науково-дослідних ресурсів ВНЗ

 

Читати далі >