Психология.

Стажування учасників з країн СНД у вузах-партнерах з Європейського союзу

Згідно календарного плану проекту учасники з країн СНД в січні-березні 2016 року

пройшли 3 стажування у вузах-партнерах з країн Європейського союзу.

Під час стажувань розглядались наступні напрямки функціонування “трикутника знань”

в  країнах Європейського союзу:

1. Державно-приватне партнерство в галузі “трикутника знань”.

– Організація взаємодії державних органів, недержавних організацій, ЗМІ,

освітніх закладів та представників бізнес-спільноти з просування проектів

міжнародної технічної допомоги.

Трансфер технологій та послуг, впровадження наукових розробок вузів на

підприємствах.

Організація пошуку партнерів та подачі заявок на міжнародні гранти в

освітній, науковій та інноваційній сферах.

Роль технологічних асоціацій в координації трикутника знань за участі

ІТ-підприємств та малого бізнесу.

2. Формування ринку венчурного капіталу.

Створення бізнес-інкубаторів.

Фінансування та просування стартап-проектів.

3. Реформування системи підготовки та перепідготовки кадрів з урахуванням

вступу Республіки Білорусь до Болонського процесу.

Організація заходів, конкурсів, олімпіад, творчих проектів для студентів,

магістрантів, аспірантів.

Практично-орієнтована магістратура англійською мовою.

Взаємодія магістратури з бізнесом в плані практики, стажувань,

бізнес-планування.

4. Удосконалення системи захисту авторських прав та інтелектуальної власності

в контексті трикутника знань.

 

Стажування в Університеті м. Падерборн 16.01 – 22.01.2016

 

Стажування в Університеті м. Рига 14.02. – 20.02.2016

 

Стажування в Університеті м. Жиліна 07.03. – 11.03.2016